Vad är en huvudmannaplan?

Huvudman ska konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för den egna verksamheten i syfte att säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Ett sätt att göra detta på är genom en huvudmannaplan.
Se gärna filmen för en introduktion!

Ett viktigt verktyg

En huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning är ett verktyg i arbetet med skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov.

I planen uttrycks mål och riktlinjer för arbetet, hur dessa ska uppnås, vem som gör vad samt hur arbetet ska följas upp. Dessutom kan planen ge stöd genom olika exempel på metoder och material att använda sig av.

Planens utformning kan se olika ut och bör utgå ifrån de behov som lyfts i en inledande kartläggning. Flera personer och yrkesroller bör involveras i framtagandet för att bidra till att lyfta in fler perspektiv samt att göra flera till bärare av arbetet.

Guiden på framtidsval.se är baserad på erfarenheter från det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar, och fungerar som ett stöd för dig som är delaktig i framtagandet i en huvudmannaplan.