Om oss

Guiden på framtidsval.se utgår ifrån erfarenheter från det ESF-finansierade projektet GR Samsyv - allas ansvar.

GR Samsyv – allas ansvar

GR Samsyv – allas ansvar pågick mellan den 1 september 2017 till den 31 augusti 2019. Projektet syftade till att rusta deltagande pilotkommuner att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar med utgångspunkt i skolans styrdokument. Särskilt fokus riktades mot att uppfylla styrdokumentens krav på att motverka att barn och ungas val begränsas av könsroller, sociala och kulturella faktorer samt funktionsvariationer. Ett normkritiskt förhållningssätt präglade alla delar av projektet.

Projektägare var Göteborgsregionen (GR).

Pilotkommunerna

De kommuner som deltog i projektet var Härryda kommun, Partille kommun och Stenungsunds kommun. I samtliga av de tre pilotkommunerna utsågs en processledare som drev arbetet lokalt i kommunen med stöd av projekt- och processledning ifrån Göteborgsregionen.

ESF-projekt

ESF är en förkortning av Europeiska socialfonden. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland.

Läs mer på https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/.