Så använder du guiden

Guiden, som är framtagen baserad på erfarenheter från det ESF-finansierade projektet GR Samsyv - allas ansvar, är indelad i 4 steg. 

Respektive steg innehåller en introduktionsfilm, information, checklistor och material som är bra att ha som stöd i arbetet med att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.

De fyra stegen är inte kronologiska, utan pågår ofta parallellt i utvecklingsarbetet. Vi rekommenderar dig att ta del av samtliga steg, men de kan även användas var för sig.

I guiden nämns begreppen vid och snäv vägledning. Den här guiden syftar till att utveckla arbetet med den vida vägledningen, det vill säga den studie- och yrkesvägledning som alla professioner i skolan ska bidra till att utveckla.