Har du fått i uppdrag att ta fram en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning?

På framtidsval.se vägleder vi dig genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan – från uppstart till implementering och uppföljning.

Vi rekommenderar dig att ta del av samtliga steg, men de kan även användas var för sig. Se gärna filmen för en vidare introduktion till guiden!

Vad är en huvudmannaplan?

En huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning är ett verktyg i arbetet med skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov.

ESF-projekt

Den här guiden är framtagen inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR Samsyv – allas ansvar.